بستنی ساز سیار
اروميه فروشنده / اجاره دهنده هستم بستنی ساز سیار ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۱ ماه قبل