گاز فردار  بدون زدگی و خوردگی مناسب جهاز
تهران-جیحون فروشنده / اجاره دهنده هستم گاز فردار بدون زدگی و خوردگی مناسب جهاز ‎۶۵۰٬۰۰۰ تومان ۶ ماه قبل
هود و اجاق گاز
ايلام فروشنده / اجاره دهنده هستم هود و اجاق گاز ‎۱۸۷٬۰۰۰ تومان ۶ ماه قبل
فروش عالی هود واجاق گاز
اراك فروشنده / اجاره دهنده هستم فروش عالی هود واجاق گاز ۷ ماه قبل
اجاق گاز ۵ شعله
کرج-گوهر دشت فروشنده / اجاره دهنده هستم اجاق گاز ۵ شعله ۷ ماه قبل
گاز فردار سینجر
زاهدان فروشنده / اجاره دهنده هستم گاز فردار سینجر ‎۳۰۰٬۰۰۰ تومان ۸ ماه قبل
گاز
تهران-شهرک غرب فروشنده / اجاره دهنده هستم گاز ‎۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۰ ماه قبل
فروشی
زاهدان فروشنده / اجاره دهنده هستم فروشی ۱۱ ماه قبل
گاز پنج شعله فر دار
آستانه اشرفيه فروشنده / اجاره دهنده هستم گاز پنج شعله فر دار ‎۶۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۱ ماه قبل