کرگیری و برش بتن، کاشت میلگرد و بولت
تهران-پاسداران فروشنده / اجاره دهنده هستم کرگیری و برش بتن، کاشت میلگرد و بولت ۶ روز قبل
برقکار ساختمان
آبادان خدمات میدهم برقکار ساختمان ۱ ماه قبل