تراکتور مدل۷۲.۱۲.۲۰
ايلام فروشنده / اجاره دهنده هستم تراکتور مدل۷۲.۱۲.۲۰ ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۲۱ روز قبل
تراکتور بیل عقب
مشهد فروشنده / اجاره دهنده هستم تراکتور بیل عقب ۲۳ روز قبل
تراکتورباغی
کرمانشاه فروشنده / اجاره دهنده هستم تراکتورباغی ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۱ ماه قبل
تراکتور جفت ۴۷۵
شیراز فروشنده / اجاره دهنده هستم تراکتور جفت ۴۷۵ ۶۸٬۰۰۰ ؜ تومان ۱ ماه قبل
تراکتورفرگوسن٢٤٠باغی
بجنورد فروشنده / اجاره دهنده هستم تراکتورفرگوسن٢٤٠باغی ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۱ ماه قبل
تراکتور۳۹۹ جفت دیفرانسیال
گرگان فروشنده / اجاره دهنده هستم تراکتور۳۹۹ جفت دیفرانسیال ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۱ ماه قبل