تور مشهد
تهران خدمات میدهم تور مشهد ۱
تور اروپا- بارسلون + پاریس + رم
تهران خدمات میدهم تور اروپا- بارسلون + پاریس + رم ۱ ماه قبل
تور گرجستان 15 مهر  97
تهران خدمات میدهم تور گرجستان ۱۵ مهر ۹۷ ۱ ماه قبل
تور استانبول (نمایشگاه مبل)
تهران خدمات میدهم تور استانبول (نمایشگاه مبل) ۱ ماه قبل