تور مشهد
تهران خدمات میدهم تور مشهد ۱
تور اروپا- بارسلون + پاریس + رم
تهران خدمات میدهم تور اروپا- بارسلون + پاریس + رم ۱۵ روز قبل
تور گرجستان 15 مهر  97
تهران خدمات میدهم تور گرجستان ۱۵ مهر ۹۷ ۱۵ روز قبل
تور استانبول (نمایشگاه مبل)
تهران خدمات میدهم تور استانبول (نمایشگاه مبل) ۱۵ روز قبل