خریدار سنگ الماس.یاقوت و زمزد
بندرانزلی خریدار هستم خریدار سنگ الماس.یاقوت و زمزد ۶ روز قبل
انواع نگین و مهره
شوشتر فروشنده / اجاره دهنده هستم انواع نگین و مهره ۸ روز قبل
سنگ‌فیروزه
زاهدان فروشنده / اجاره دهنده هستم سنگ‌فیروزه ۳۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۲۱ روز قبل