انگشتر شجر خزه ایی نایاب
بندرعباس فروشنده / اجاره دهنده هستم انگشتر شجر خزه ایی نایاب ۱۸۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۱ ماه قبل
خریدار سنگ الماس.یاقوت و زمزد
بندرانزلی خریدار هستم خریدار سنگ الماس.یاقوت و زمزد ۱ ماه قبل
انواع نگین و مهره
شوشتر فروشنده / اجاره دهنده هستم انواع نگین و مهره ۱ ماه قبل
سنگ‌فیروزه
زاهدان فروشنده / اجاره دهنده هستم سنگ‌فیروزه ۳۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۲ ماه قبل