آرایش دتئم صورت
تهران-ستارخان خدمات میدهم آرایش دتئم صورت ۵ ماه قبل
وسایل کاشت و دیزاین ناخن
تهران-دهکده المپیک فروشنده / اجاره دهنده هستم وسایل کاشت و دیزاین ناخن ۸ ماه قبل
دستگاه طراحی ناخن
شاهين شهر و ميمه فروشنده / اجاره دهنده هستم دستگاه طراحی ناخن ۱۰ ماه قبل
كاشت ناخن
تهران-تجریش خدمات میدهم كاشت ناخن ۱ سال پیش
 ارایشگر
بهبهان خدمات میدهم ارایشگر ۱ سال پیش