شرکت سازه چادری غشا - 09380039391
تهران-تجریش فروشنده / اجاره دهنده هستم شرکت سازه چادری غشا - ۰۹۳۸۰۰۳۹۳۹۱ ۸ ماه قبل
رفع نم ورطوبت بدون خرابی
مشهد-پیروزی خدمات میدهم رفع نم ورطوبت بدون خرابی ۹ ماه قبل
بازسازی ودکوراسیون
کرج-مهر شهر خدمات میدهم بازسازی ودکوراسیون ۹ ماه قبل
رفع نم ورطوبت بدون خرابی
مشهدریزه خدمات میدهم رفع نم ورطوبت بدون خرابی ۹ ماه قبل
*ساخت طبقه دوم بدون  پایه گذاری  پایین
اراك خدمات میدهم *ساخت طبقه دوم بدون پایه گذاری پایین ‎۲ تومان ۹ ماه قبل
شركت ساختماني-پيمانكاري
شیراز خدمات میدهم شركت ساختماني-پيمانكاري ۱۰ ماه قبل
جوشکار اسکلت ساختمان
مشهد-پیروزی خدمات میدهم جوشکار اسکلت ساختمان ۱۱ ماه قبل
بازسازي ساختمان
تهران خدمات میدهم بازسازي ساختمان ۱۱ ماه قبل
بازسازی ساختمان
تهران خدمات میدهم بازسازی ساختمان ۱۱ ماه قبل
برقکار/برقکش/نصاب
اراك خدمات میدهم برقکار-برقکش-نصاب ۱۱ ماه قبل
 ساختمانهای مدرن در استان گیلان
رشت-خیابان مطهری خدمات میدهم ساختمانهای مدرن در استان گیلان

فوری

۱۱ ماه قبل
پروژه بتن دانشگاه
اصفهان-حکیم نظامی فروشنده / اجاره دهنده هستم پروژه بتن دانشگاه ۱۱ ماه قبل