شرکت سازه چادری غشا - 09380039391
تهران-تجریش فروشنده / اجاره دهنده هستم شرکت سازه چادری غشا - ۰۹۳۸۰۰۳۹۳۹۱ ۶ ماه قبل
رفع نم ورطوبت بدون خرابی
مشهد-پیروزی خدمات میدهم رفع نم ورطوبت بدون خرابی ۷ ماه قبل
بازسازی ودکوراسیون
کرج-مهر شهر خدمات میدهم بازسازی ودکوراسیون ۷ ماه قبل
رفع نم ورطوبت بدون خرابی
مشهدریزه خدمات میدهم رفع نم ورطوبت بدون خرابی ۷ ماه قبل
*ساخت طبقه دوم بدون  پایه گذاری  پایین
اراك خدمات میدهم *ساخت طبقه دوم بدون پایه گذاری پایین ‎۲ تومان ۷ ماه قبل
شركت ساختماني-پيمانكاري
شیراز خدمات میدهم شركت ساختماني-پيمانكاري ۹ ماه قبل
جوشکار اسکلت ساختمان
مشهد-پیروزی خدمات میدهم جوشکار اسکلت ساختمان ۹ ماه قبل
بازسازي ساختمان
تهران خدمات میدهم بازسازي ساختمان ۹ ماه قبل
بازسازی ساختمان
تهران خدمات میدهم بازسازی ساختمان ۹ ماه قبل
برقکار/برقکش/نصاب
اراك خدمات میدهم برقکار-برقکش-نصاب ۹ ماه قبل
 ساختمانهای مدرن در استان گیلان
رشت-خیابان مطهری خدمات میدهم ساختمانهای مدرن در استان گیلان

فوری

۹ ماه قبل
پروژه بتن دانشگاه
اصفهان-حکیم نظامی فروشنده / اجاره دهنده هستم پروژه بتن دانشگاه ۱۰ ماه قبل