شرکت سازه چادری غشا - 09380039391
تهران-تجریش فروشنده / اجاره دهنده هستم شرکت سازه چادری غشا - ۰۹۳۸۰۰۳۹۳۹۱ ۱۰ ماه قبل
رفع نم ورطوبت بدون خرابی
مشهد-پیروزی خدمات میدهم رفع نم ورطوبت بدون خرابی ۱۱ ماه قبل
بازسازی ودکوراسیون
کرج-مهر شهر خدمات میدهم بازسازی ودکوراسیون ۱۱ ماه قبل
رفع نم ورطوبت بدون خرابی
مشهدریزه خدمات میدهم رفع نم ورطوبت بدون خرابی ۱۱ ماه قبل
*ساخت طبقه دوم بدون  پایه گذاری  پایین
اراك خدمات میدهم *ساخت طبقه دوم بدون پایه گذاری پایین ‎۲ تومان ۱۱ ماه قبل
خدمات مهندسی تخصصی فضای سبز و محوطه سازی
مشهد خدمات میدهم خدمات مهندسی تخصصی فضای سبز و محوطه سازی ۱۱ ماه قبل
شركت ساختماني-پيمانكاري
شیراز خدمات میدهم شركت ساختماني-پيمانكاري ۱ سال پیش
جوشکار اسکلت ساختمان
مشهد-پیروزی خدمات میدهم جوشکار اسکلت ساختمان ۱ سال پیش
بازسازي ساختمان
تهران خدمات میدهم بازسازي ساختمان ۱ سال پیش
بازسازی ساختمان
تهران خدمات میدهم بازسازی ساختمان ۱ سال پیش
برقکار/برقکش/نصاب
اراك خدمات میدهم برقکار-برقکش-نصاب ۱ سال پیش
 ساختمانهای مدرن در استان گیلان
رشت-خیابان مطهری خدمات میدهم ساختمانهای مدرن در استان گیلان

فوری

۱ سال پیش
پروژه بتن دانشگاه
اصفهان-حکیم نظامی فروشنده / اجاره دهنده هستم پروژه بتن دانشگاه ۱ سال پیش