مسکونی وتجاری سرسه نبش
شیراز-بلوارعدالت فروشنده / اجاره دهنده هستم مسکونی وتجاری سرسه نبش ۹ ماه قبل
زمين حومه مشهد_چناران
تبريز خدمات میدهم زمين حومه مشهد_چناران ‎۳۵۰٬۰۰۰ تومان ۱۰ ماه قبل
فروش خانه کلنگی
اروميه فروشنده / اجاره دهنده هستم فروش خانه کلنگی ‎۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۰ ماه قبل
4000 مترباغ شهریار
شهريار فروشنده / اجاره دهنده هستم ۴۰۰۰ مترباغ شهریار ۱۰ ماه قبل
کلنگی ساوه مزایده دادگستری
ساوه فروشنده / اجاره دهنده هستم کلنگی ساوه مزایده دادگستری ۱۰ ماه قبل
فروش زمین سمنان200 متر
سمنان فروشنده / اجاره دهنده هستم فروش زمین سمنان۲۰۰ متر ۱۰ ماه قبل
خریدار زمین ارغوان
زنجان خریدار هستم خریدار زمین ارغوان ۱۰ ماه قبل
زمین فروشی
یاسوج فروشنده / اجاره دهنده هستم زمین فروشی ‎۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۰ ماه قبل
زمین خوش مسیر
سنندج فروشنده / اجاره دهنده هستم زمین خوش مسیر ‎۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۰ ماه قبل
219 متر با شناسنامه ساخت رشت
رشت فروشنده / اجاره دهنده هستم ۲۱۹ متر با شناسنامه ساخت رشت ‎۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۰ ماه قبل
350 متر زمین در چابکسر
چابکسر فروشنده / اجاره دهنده هستم ۳۵۰ متر زمین در چابکسر ۱۰ ماه قبل
زمین فروشی یا تهاتر
مشهد فروشنده / اجاره دهنده هستم زمین فروشی یا تهاتر ‎۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۰ ماه قبل
11 هزار متر زمین خاوران
تهران فروشنده / اجاره دهنده هستم ۱۱ هزار متر زمین خاوران ۱۰ ماه قبل
زمین با موقعیت خوب186
اصفهان فروشنده / اجاره دهنده هستم زمین با موقعیت خوب۱۸۶ ۱۰ ماه قبل
100متر زمین در پل تمدن
اصفهان فروشنده / اجاره دهنده هستم ۱۰۰متر زمین در پل تمدن ‎۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۰ ماه قبل
1200 ساحلی قابل معاوضه
رودسر فروشنده / اجاره دهنده هستم ۱۲۰۰ ساحلی قابل معاوضه ۱۰ ماه قبل
200متر زمین ثبتی در هانیوان
ايلام فروشنده / اجاره دهنده هستم ۲۰۰متر زمین ثبتی در هانیوان ۱۰ ماه قبل
زمین ایوان دبیران علیا142متر
ايوان فروشنده / اجاره دهنده هستم زمین ایوان دبیران علیا۱۴۲متر ‎۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۰ ماه قبل
باغچه 750 متری معاوضه
کرج-عظیمیه فروشنده / اجاره دهنده هستم باغچه ۷۵۰ متری معاوضه ۱۱ ماه قبل
زمین مسکونی رباط سوم ک دانش ٢
اصفهان فروشنده / اجاره دهنده هستم زمین مسکونی رباط سوم ک دانش ٢ ‎۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ۱۱ ماه قبل