دستگاه روغن گیری کنجد و سایر دانه ها
تهران-سلسبیل فروشنده / اجاره دهنده هستم دستگاه روغن گیری کنجد و سایر دانه ها ‎۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۳ ماه قبل
دستگاه روغن گیری کنجد و سایر دانه ها
تهران-سلسبیل فروشنده / اجاره دهنده هستم دستگاه روغن گیری کنجد و سایر دانه ها ‎۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۳ ماه قبل
دستگاه روغن کشی
تهران فروشنده / اجاره دهنده هستم دستگاه روغن کشی ۳ ماه قبل
دستگاه های کره بادام زمینی و ارده گیر
تهران فروشنده / اجاره دهنده هستم دستگاه های کره بادام زمینی و ارده گیر ۸ ماه قبل
دستگاه خرد کن و آسیاب
تهران فروشنده / اجاره دهنده هستم دستگاه خرد کن و آسیاب ۸ ماه قبل