دستگاه روغن گیری کنجد و سایر دانه ها
تهران-سلسبیل فروشنده / اجاره دهنده هستم دستگاه روغن گیری کنجد و سایر دانه ها ‎۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۶ ماه قبل
دستگاه روغن گیری کنجد و سایر دانه ها
تهران-سلسبیل فروشنده / اجاره دهنده هستم دستگاه روغن گیری کنجد و سایر دانه ها ‎۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان ۶ ماه قبل
دستگاه روغن کشی
تهران فروشنده / اجاره دهنده هستم دستگاه روغن کشی ۶ ماه قبل
دستگاه های کره بادام زمینی و ارده گیر
تهران فروشنده / اجاره دهنده هستم دستگاه های کره بادام زمینی و ارده گیر ۱۱ ماه قبل
دستگاه خرد کن و آسیاب
تهران فروشنده / اجاره دهنده هستم دستگاه خرد کن و آسیاب ۱۱ ماه قبل