۴ عدد فرش دستباف کاشان
تهران فروشنده / اجاره دهنده هستم ۴ عدد فرش دستباف کاشان ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۲
فرش طرح افشار سرام، نو
زنجان فروشنده / اجاره دهنده هستم فرش طرح افشار سرام، نو ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۲۲ روز قبل
فرش دست بافت نخ و ابریشم
نجف آباد فروشنده / اجاره دهنده هستم فرش دست بافت نخ و ابریشم ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۲۲ روز قبل
قالیچه دست بافت
سمنان فروشنده / اجاره دهنده هستم قالیچه دست بافت ۲۰۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۲۵ روز قبل
قالیچه دست بافت
شاهرود فروشنده / اجاره دهنده هستم قالیچه دست بافت ۲۰۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۱ ماه قبل
فرش سنتی زیبا
بجنورد فروشنده / اجاره دهنده هستم فرش سنتی زیبا ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۱ ماه قبل
فرش دست بافت
شهركرد فروشنده / اجاره دهنده هستم فرش دست بافت ۱ ماه قبل
فرش دو و نیم یک ونیم
شهركرد فروشنده / اجاره دهنده هستم فرش دو و نیم یک ونیم ۴٬۶۰۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۱ ماه قبل
فرش دستبافت
کرمان فروشنده / اجاره دهنده هستم فرش دستبافت ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۱ ماه قبل
قالی دست باف 6متر
بيرجند فروشنده / اجاره دهنده هستم قالی دست باف ۶متر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۱ ماه قبل
فرش ۹ متری دوتا جفت در حد نوع
رشت فروشنده / اجاره دهنده هستم فرش ۹ متری دوتا جفت در حد نوع ۱٬۳۰۰ ؜ تومان ۱ ماه قبل