صندوق فروشگاهی,نرم افزار حسابداری
تهران فروشنده / اجاره دهنده هستم صندوق فروشگاهی,نرم افزار حسابداری ۳ ماه قبل
شرکت هستی حسابان
کرج خدمات میدهم شرکت هستی حسابان ۶ ماه قبل
برنا تدبیر
تهران-جمهوری خدمات میدهم برنا تدبیر ۹ ماه قبل
تسهیلات بانکی
تهران-پاسداران خدمات میدهم تسهیلات بانکی ۹ ماه قبل
حسابداری جامع دیپلم
تهران خدمات میدهم حسابداری جامع دیپلم ۱۱ ماه قبل
مدیرمالی و حسابدار حرفه ای آماده بکار
تهران خدمات میدهم مدیرمالی و حسابدار حرفه ای آماده بکار ۱۱ ماه قبل
استخدام منشی شرکت نظافتی,خدماتی
اهواز-پادادشهر خدمات میدهم استخدام منشی شرکت نظافتی,خدماتی ۱۱ ماه قبل
آموزش دوره نرم افزارهاي حسابداري
کرج-طالقانی خدمات میدهم آموزش دوره نرم افزارهاي حسابداري ۱ سال پیش