انجام کلیه امور نقشه برداری
شیراز خدمات میدهم انجام کلیه امور نقشه برداری ۸ روز قبل
نقشه برداری
ساری فروشنده / اجاره دهنده هستم نقشه برداری ۱ ماه قبل
بهینه سازی- کاهش ضایعات در کسب و کار
بندرانزلی خدمات میدهم بهینه سازی- کاهش ضایعات در کسب و کار ۳ ماه قبل
اصلاح فرم های کاری(بهینه سازی)
بندرانزلی خدمات میدهم اصلاح فرم های کاری(بهینه سازی) ۳ ماه قبل