کارشناسی فنی و رنگ خودرو محک
تهران-ستارخان خدمات میدهم کارشناسی فنی و رنگ خودرو محک ۲ ماه قبل
نقاشی ساختمان
قم خدمات میدهم نقاشی ساختمان ۷ ماه قبل
فضاي سبز
سنندج خدمات میدهم فضاي سبز ۷ ماه قبل
ثبت شرکت
شیراز خدمات میدهم ثبت شرکت ۷ ماه قبل
بهینه سازی- کاهش ضایعات در کسب و کار
بندرانزلی خدمات میدهم بهینه سازی- کاهش ضایعات در کسب و کار

فوری

۸ ماه قبل
طرح ریزی واحدهای صنعتی در کارخانه/کارگاه
بندرانزلی خدمات میدهم طرح ریزی واحدهای صنعتی در کارخانه-کارگاه

فوری

۹ ماه قبل
اصلاح فرم های کاری(بهینه سازی)
بندرانزلی خدمات میدهم اصلاح فرم های کاری(بهینه سازی) ۹ ماه قبل