نقشه برداری
ساری فروشنده / اجاره دهنده هستم نقشه برداری ۳ روز قبل
بهینه سازی- کاهش ضایعات در کسب و کار
بندرانزلی خدمات میدهم بهینه سازی- کاهش ضایعات در کسب و کار ۱ ماه قبل
اصلاح فرم های کاری(بهینه سازی)
بندرانزلی خدمات میدهم اصلاح فرم های کاری(بهینه سازی) ۱ ماه قبل