اصلاح فرم های کاری(بهینه سازی)
بندرانزلی خدمات میدهم اصلاح فرم های کاری(بهینه سازی) ۲ ماه قبل
کارشناسی فنی و رنگ خودرو محک
تهران-ستارخان خدمات میدهم کارشناسی فنی و رنگ خودرو محک ۵ ماه قبل
نقاشی ساختمان
قم خدمات میدهم نقاشی ساختمان ۱۰ ماه قبل
فضاي سبز
سنندج خدمات میدهم فضاي سبز ۱۰ ماه قبل
ثبت شرکت
شیراز خدمات میدهم ثبت شرکت ۱۰ ماه قبل
بهینه سازی- کاهش ضایعات در کسب و کار
بندرانزلی خدمات میدهم بهینه سازی- کاهش ضایعات در کسب و کار

فوری

۱۱ ماه قبل
طرح ریزی واحدهای صنعتی در کارخانه/کارگاه
بندرانزلی خدمات میدهم طرح ریزی واحدهای صنعتی در کارخانه-کارگاه

فوری

۱ سال پیش