آموزش گیتار
نجف آباد خدمات میدهم آموزش گیتار ۴
تدریس ویولن
زنجان فروشنده / اجاره دهنده هستم تدریس ویولن ۲۶ روز قبل
آموزش تخصصی باغلاما (ساز ترکیه)
اروميه خدمات میدهم آموزش تخصصی باغلاما (ساز ترکیه) ۱ ماه قبل
اموزش خصوصی دف در منزل
بهبهان خدمات میدهم اموزش خصوصی دف در منزل ۱ ماه قبل