دوخت و آموزش خیاطی بانوان
اهواز خدمات میدهم دوخت و آموزش خیاطی بانوان ۲۵ روز قبل
اموزش دوخت عروسک روسی
یاسوج فروشنده / اجاره دهنده هستم اموزش دوخت عروسک روسی ۱ ماه قبل
اموزش نقاشی و طراحی
نجف آباد فروشنده / اجاره دهنده هستم اموزش نقاشی و طراحی ۱ ماه قبل
دوره های اموزشی:نقاشی- میناکاری
نجف آباد خدمات میدهم دوره های اموزشی:نقاشی- میناکاری ۱ ماه قبل
اموزش چرم دوزی دستی تخصصی
نجف آباد فروشنده / اجاره دهنده هستم اموزش چرم دوزی دستی تخصصی ۱ ماه قبل
چرم دوزی (آموزش کیف و مصنوعات چرمی)
مشهد خدمات میدهم چرم دوزی (آموزش کیف و مصنوعات چرمی) ۵۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۲ ماه قبل