سالن ورزشی سرپوشیده
کرج-حصارک خدمات میدهم سالن ورزشی سرپوشیده ‎۷۰٬۰۰۰ تومان ۱۰ ماه قبل
سالن ورزشی دانشگاه خوارزمی
کرج-حصارک خدمات میدهم سالن ورزشی دانشگاه خوارزمی ۱۱ ماه قبل
پارک آبی و استخر
کرج فروشنده / اجاره دهنده هستم پارک آبی و استخر ‎۱٬۰۰۰ تومان ۱۱ ماه قبل
دفاع شخصی موی تای کیک بوکسینگ ام ام ای
تهران خدمات میدهم دفاع شخصی موی تای کیک بوکسینگ ام ام ای ۱۱ ماه قبل
باشگاه رزمی
قم-بلوارامین خدمات میدهم باشگاه رزمی ۱ سال پیش