سالن ورزشی سرپوشیده
کرج-حصارک خدمات میدهم سالن ورزشی سرپوشیده ‎۷۰٬۰۰۰ تومان ۷ ماه قبل
سالن ورزشی دانشگاه خوارزمی
کرج-حصارک خدمات میدهم سالن ورزشی دانشگاه خوارزمی ۸ ماه قبل
پارک آبی و استخر
کرج فروشنده / اجاره دهنده هستم پارک آبی و استخر ‎۱٬۰۰۰ تومان ۸ ماه قبل
دفاع شخصی موی تای کیک بوکسینگ ام ام ای
تهران خدمات میدهم دفاع شخصی موی تای کیک بوکسینگ ام ام ای ۸ ماه قبل
باشگاه رزمی
قم-بلوارامین خدمات میدهم باشگاه رزمی ۱۰ ماه قبل