سمساری
تهران-تهران پارس شرقی خریدار هستم سمساری ‎۱۰۰ تومان ۵ ماه قبل
فروش لوازم منزل
تهران-گمرک فروشنده / اجاره دهنده هستم فروش لوازم منزل ۱۱ ماه قبل
تعدادی ازلوازم منزل
رودان (دهبارز) فروشنده / اجاره دهنده هستم تعدادی ازلوازم منزل ۱ سال پیش