پرده مخمل
کیش فروشنده / اجاره دهنده هستم پرده مخمل ۳۰۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۱۸ روز قبل
پرده اتاق خواب
گرگان فروشنده / اجاره دهنده هستم پرده اتاق خواب ۱۲۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۲۲ روز قبل