پرده مخمل
کیش فروشنده / اجاره دهنده هستم پرده مخمل ۳۰۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۲ ماه قبل
پرده اتاق خواب
گرگان فروشنده / اجاره دهنده هستم پرده اتاق خواب ۱۲۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۲ ماه قبل