بنفشه آفریقایی
همدان فروشنده / اجاره دهنده هستم بنفشه آفریقایی ۱۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۲ روز قبل
گل دیفن ،کروتن،اسپاتی
مشهد فروشنده / اجاره دهنده هستم گل دیفن ،کروتن،اسپاتی ۹٬۵۰۰ ؜ تومان ۲ روز قبل
کاکتوس
کرمانشاه فروشنده / اجاره دهنده هستم کاکتوس ۳ روز قبل
گل سوسن
یزد فروشنده / اجاره دهنده هستم گل سوسن ۱۰۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۳ روز قبل