استخدام مهندس شیمی
قزوين کارجو میخواهم استخدام مهندس شیمی ۱۰ ماه قبل
استخدام مهندس مکانیک
قزوين کارجو میخواهم استخدام مهندس مکانیک ۱۰ ماه قبل
کارآموز برای تولید محتوا
قزوين کارجو میخواهم کارآموز برای تولید محتوا ۱۰ ماه قبل
استخدام منشی اداری
قزوين کارجو میخواهم استخدام منشی اداری ۱۰ ماه قبل
ارایشگر و شینیون کار
قزوين کارجو میخواهم ارایشگر و شینیون کار ۱۰ ماه قبل
همکار خانم جهت کار دفتر مهندسی
قزوين کارجو میخواهم همکار خانم جهت کار دفتر مهندسی ۱۰ ماه قبل
بیرون بر مانتو نیازمندیم
قزوين کارجو میخواهم بیرون بر مانتو نیازمندیم ۱۰ ماه قبل
جذب بازاریاب بیمه
قزوين کارجو میخواهم جذب بازاریاب بیمه ۱۰ ماه قبل
راننده با خاور مسقف
قزوين کارجو میخواهم راننده با خاور مسقف ۱۰ ماه قبل
نیازمند خیاط تولیدی پرومد
قزوين کارجو میخواهم نیازمند خیاط تولیدی پرومد ۱۰ ماه قبل
استخدام حسابدار مسلط به نرم افزار سپیدار
قزوين کارجو میخواهم استخدام حسابدار مسلط به نرم افزار سپیدار ۱۰ ماه قبل
فروشنده و صندوقدار
قزوين کارجو میخواهم فروشنده و صندوقدار ۱۰ ماه قبل
به یک پیک موتوری نیازمندیم
قزوين کارجو میخواهم به یک پیک موتوری نیازمندیم ۱۰ ماه قبل
خانم جوان جهت نظافت منزل واشپزی
قزوين کارجو میخواهم خانم جوان جهت نظافت منزل واشپزی ۱۰ ماه قبل
کت و شلوار با کفش یکبار استفاده شده
بوشهر کارجو میخواهم کت و شلوار با کفش یکبار استفاده شده ۱۰ ماه قبل
کارمند فروش در شرکت بازرگانی
تهران کارجو میخواهم کارمند فروش در شرکت بازرگانی ۱۰ ماه قبل
استخدام کارآموز
تهران کارجو میخواهم استخدام کارآموز ۱۰ ماه قبل
طراح خطوط انتقال آب
تهران کارجو میخواهم طراح خطوط انتقال آب ۱۰ ماه قبل
نیاز مند، لوله کش گاز
تهران کارجو میخواهم نیاز مند، لوله کش گاز ۱۰ ماه قبل
بازاریاب خانم جهت سالنهای آرایشی
تهران کارجو میخواهم بازاریاب خانم جهت سالنهای آرایشی ۱۰ ماه قبل