فاو مدل90
شیراز فروشنده / اجاره دهنده هستم فاو مدل۹۰ ۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ تومان ۱ ماه قبل