کمپرسور هوا ۵۰ لیتر دوو
بابل فروشنده / اجاره دهنده هستم کمپرسور هوا ۵۰ لیتر دوو ‎۵ تومان ۱۰ ماه قبل