١٠٠ نیاز سایت نیازمندی ها و آگهی خرید و فروش در همه استانها

سایت ١٠٠ نیاز از بهمن ماه سال ۱۳۹۵ با موضوع نیازمندی های آنلاین راه اندازی گردیده و هدف اصلی آن در ارتباط قرار دادن خریدار و فروشنده به صورت مستقیم و حذف نقش دلال می باشد.

لازم به ذکر است نام و برند تجاری(١٠٠نیاز) 100niaz به نام شرکت طرح راهبردی فرآیند (مسئولیت محدود) ثبت گردیده است.حذف واسطه ها

پس از درج آگهی در ١٠٠ نیاز توسط کاربران، خریداران با کاربران تماس می گیرند پس هیچ واسطه ای درمیان نخواهد بود، در این صورت کاربران باید خودشان جنبه های امنیتی را در نظر بگیرند.